Leuk dat je kijkt op de webpagina van jeugdkoor ‘Kol Sjofar’. De naam van ons koor is Hebreeuws voor ‘Stem van de bazuin’.

Ons koor bestaat uit zo'n 25 leden. Ongeveer elke twee weken hebben we een oefenavond. Deze avonden zijn op donderdagavond van 19.30 – 20.30 uur. We oefenen in de gymzaal van de Eben-Haëzerschool in Leerbroek, Leerbroekseweg 7.

Tijdens de oefenavonden studeren we onder leiding van onze dirigente Heleen Aalvanger psalmen en geestelijke liederen in. De meeste muziek zingen we meerstemmig. Ook oefenen we sommige muziekstukken van het kinderkoor, zodat we hen tijdens uitvoeringen kunnen ondersteunen of een tegenstem kunnen zingen.

Door ons zingen willen we God loven, zoals staat in Psalm 150: 1 – 3, waar het ook gaat over de stem van de bazuin: Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte! Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid! Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp!

Regelmatig hebben we een uitvoering in een kerk of verzorgingshuis. Vaak wordt tijdens zo’n avond geld opgehaald voor een goed doel.

Tijdens de uitvoeringen dragen de meiden zwarte kleding, met daarop de corsage (links). We dragen allemaal een rok op knielengte, zodat we als koor een eenheid vormen. Jongens dragen een zwarte broek met een witte blouse.

De contributie bedraagt € 25,- per jaar. Naast de contributie moet er ook borg worden betaald voor de corsage, map en bladmuziek. Deze bedraagt € 10,-.

Heb je vragen? Wil je een keer meeoefenen? We horen het graag! Neem contact met ons op, of luister en zing een keer mee tijdens een oefenavond!

Hartelijk welkom!